23 -July -2024 - 03:17

Rada rodziców

Rok szkolny 2021/2022
Państwowa Szkoła Muzyczna  I stopnia im. Z. Mycielskiego  w Strzyżowie

Prezydium Rady Rodziców

Ewelina Kazalska  Przewodniczący
Joanna Ciołkosz  Z-ca przewodniczącego
Katarzyna Oliwa  Skarbnik
  1. Jacek Niedziela

  2. Sylwia Salamon

  3. Grzegorz Srebrny

 Członkowie

 Wysokość wpłaty na Fundusz Rady Rodziców
w roku szkolnym 2021/2022 wynosi 30 zł miesięcznie.
Wpłat można dokonywać w sekretariacie szkoły w godzinach pracy sekretariatu,
bądź przelewem na numer konta:


78 1240 2672 1111 0000 3265 5779 (Bank PEKAO S.A. I O/Strzyżów)

2024  Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Zygmunta Mycielskiego w Strzyżowie