• slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4
  • slide5
  • slide6
  • slide6
  • slide6
23 -December -2014 - 01:44

Ogłoszenia

 


Państwowa Szkoła Muzyczna I st.
im. Zygmunta Mycielskiego w Strzyżowie

 INFORMUJE:


 Nie będzie zajęć z Panem B. Bieszczadem do 19 grudnia 2014 r.DLACZEGO  MUZYKA ???


Wysokość wpłaty na Fundusz Rady Rodziców
w roku szkolnym 2014/2015 wynosi 30 zł miesięcznie.
Wpłat można dokonywać w sekretariacie szkoły w godzinach pracy sekretariatu,
bądź przelewem na numer konta:


78 1240 2672 1111 0000 3265 5779 (Bank PEKAO S.A. I O/Strzyżów)


 

2014  Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Zygmunta Mycielskiego w Strzyżowie