• slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4
  • slide5
  • slide6
  • slide6
  • slide6
23 -October -2014 - 03:35

Ogłoszenia


Państwowa Szkoła Muzyczna I st.
im. Zygmunta Mycielskiego w Strzyżowie

 INFORMUJE:


 

 PRZESŁUCHANIA TECHNICZNE KLASY FORTEPIANU

 20 października 2014 r. (poniedziałek)W dniach  20 - 23 października 2014 r. (tj. od poniedziałku do czwartku)
nie będzie zajęć z Panem Grzegorzem Oliwą.


Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Z. Mycielskiego w Strzyżowie

organizuje

WYJAZD
do Gliwickiego Teatru Muzycznego
na familijny musical DŹWIĘKI MUZYKI

(spektakl w 2 aktach, czas trwania 2 godz. 45 min., 1 przerwa)
dnia 9 listopada br. (niedziela),  spektakl  o godzinie 17.00.

Koszt wyjazdu 60 zł – cena biletu i częściowe pokrycie przejazdu.
Zapraszamy uczniów, rodziców, innych chętnych; z rodziny, znajomych

Chętnych prosimy o wpisanie się na LISTĘ i uiszczenie opłaty
w sekretariacie szkoły do dnia 22.10 2014 r. (środa)

Szczegóły o spektaklu na stronie www.teatr.gliwice.pl


DLACZEGO  MUZYKA???


Wysokość wpłaty na Fundusz Rady Rodziców
w roku szkolnym 2014/2015 wynosi 30 zł miesięcznie.
Wpłat można dokonywać w sekretariacie szkoły w godzinach pracy sekretariatu,
bądź przelewem na numer konta:


78 1240 2672 1111 0000 3265 5779 (Bank PEKAO S.A. I O/Strzyżów)


 

2014  Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Zygmunta Mycielskiego w Strzyżowie