• slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4
  • slide5
  • slide6
  • slide6
  • slide6
24 -May -2016 - 17:37

Ogłoszenia


Państwowa Szkoła Muzyczna I st.
im. Zygmunta Mycielskiego w Strzyżowie

 INFORMUJE:W dniu 23 maja 2016 r. (PONIEDZIAŁEK) wszystkie zajęcia są odwołane
w związku z próbą i koncertem. 


W dniu 25 maja 2016 r. (ŚRODA) nie będzie zajęć z Panem Grzegorzem Oliwą.


Dzień 27 maja 2016 r. (PIĄTEK) jest dodatkowym dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.


 Wyniki XV Przeglądu Zespołów Rytmiki
Szkół Muzycznych I stopnia

i Ogólnokształcących Szkół Muzycznych I st.
Regionu Rzeszowskiego Kwestionariusz i podanie wraz z zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia
należy składać w sekretariacie codziennie w godzinach od 10.00 – 18.00
(z wyjątkiem sobót) do dnia 25 maja 2016 r.

 Informacji o zasadach przyjęć, warunkach nauki i programie kształcenia udziela sekretariat.
Wzór podania i kwestionariusz osobowy dostępny jest na stronie internetowej szkoły:
www.psm-strzyzow.pl

 Badanie przydatności kandydatów polegające na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych odbędzie się
w dniu 4 czerwca 2016 r. istnieje możliwość wypożyczenia niektórych instrumentów na pierwszy rok nauki.


 DLACZEGO  MUZYKA ???

2016  Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Zygmunta Mycielskiego w Strzyżowie