• slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4
  • slide5
  • slide6
  • slide6
  • slide6
30 -March -2015 - 14:52

Ogłoszenia

 


Państwowa Szkoła Muzyczna I st.
im. Zygmunta Mycielskiego w Strzyżowie

 INFORMUJE:


Od 25 marca do 10 kwietnia br. nie będzie zajęć
z Panem Grzegorzem Oliwą.


W poniedziałek (30.03.2015 r.) nie będzie zajęć
z Panią Magdaleną Słupek dla klasy  I „6” gr. 2
- ze względu na konkurs etiud klas fortepianu.


 DLACZEGO  MUZYKA ???


Wysokość wpłaty na Fundusz Rady Rodziców
w roku szkolnym 2014/2015 wynosi 30 zł miesięcznie.
Wpłat można dokonywać w sekretariacie szkoły w godzinach pracy sekretariatu,
bądź przelewem na numer konta:


78 1240 2672 1111 0000 3265 5779 (Bank PEKAO S.A. I O/Strzyżów)


 

2015  Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Zygmunta Mycielskiego w Strzyżowie