• slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4
  • slide5
  • slide6
  • slide6
  • slide6
24 -November -2014 - 15:39

Ogłoszenia


Państwowa Szkoła Muzyczna I st.
im. Zygmunta Mycielskiego w Strzyżowie

 INFORMUJE:  W dniu 24 listopada 2014 (poniedziałek) nie będzie zajęć
z Panią Dorotą Kowalską.


 DLACZEGO  MUZYKA???


Wysokość wpłaty na Fundusz Rady Rodziców
w roku szkolnym 2014/2015 wynosi 30 zł miesięcznie.
Wpłat można dokonywać w sekretariacie szkoły w godzinach pracy sekretariatu,
bądź przelewem na numer konta:


78 1240 2672 1111 0000 3265 5779 (Bank PEKAO S.A. I O/Strzyżów)


 

2014  Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Zygmunta Mycielskiego w Strzyżowie