• slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4
  • slide5
  • slide6
  • slide6
  • slide6
24 -May -2015 - 17:02

Ogłoszenia

 


Państwowa Szkoła Muzyczna I st.
im. Zygmunta Mycielskiego w Strzyżowie

 INFORMUJE:W związku z koncertem z okazji Dnia Matki w dniu 25 maja br. (poniedziałek)
nie będzie zajęć teoretycznych z P. Magdaleną Słupek i P. Grzegorzem Oliwą,
pozostałe zajęcia z instrumentu odbywają się do godziny 16.30.

Próba przed koncertem z Panią Magdaleną Słupek dla klas I”6” i I”4”
(instrumenty perkusyjne) 25 maja br. (poniedziałek) o godzinie 16.15. 


W dniach 18 - 22 maja br.
nie będzie zajęć z Panem Grzegorzem Oliwą.


 PRZESŁUCHANIA KOŃCOWOROCZNE 2015
DLACZEGO  MUZYKA ???


Wysokość wpłaty na Fundusz Rady Rodziców
w roku szkolnym 2014/2015 wynosi 30 zł miesięcznie.
Wpłat można dokonywać w sekretariacie szkoły w godzinach pracy sekretariatu,
bądź przelewem na numer konta:


78 1240 2672 1111 0000 3265 5779 (Bank PEKAO S.A. I O/Strzyżów)


 

2015  Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Zygmunta Mycielskiego w Strzyżowie