• slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4
  • slide5
  • slide6
  • slide6
  • slide6
25 -July -2014 - 19:37

Ogłoszenia


Państwowa Szkoła Muzyczna I st.
im. Zygmunta Mycielskiego w Strzyżowie

 INFORMUJE:


W A K A C J E

  licznik czasu do początku roku szkolnego

List Rzecznika Praw Dziecka


LISTA PRZYJĘTYCH
do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Z. Mycielskiego w Strzyżowie
na rok szkolny 2014/2015 do klas pierwszych


 

2014  Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Zygmunta Mycielskiego w Strzyżowie