• slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4
  • slide5
  • slide6
  • slide6
  • slide6
30 -April -2016 - 13:13

Ogłoszenia


Państwowa Szkoła Muzyczna I st.
im. Zygmunta Mycielskiego w Strzyżowie

 INFORMUJE:DZIEŃ 2 MAJA 2016 R. (PONIEDZIAŁEK)
JEST DNIEM WOLNYM OD ZAJĘĆ LEKCYJNYCH. 


W dniach od 25 – 29 kwietnia br. (poniedziałek – piątek)
nie będzie zajęć z Panią Dorotą Trybus.


 W dniu 28 kwietnia br. (czwartek) nie będzie zajęć z Panem Grzegorzem Oliwą.

 W dniu 28 kwietnia br. (czwartek) nie będzie zajęć z Panią Katarzyną Rybczyńską-Magoń.


 Składam serdeczne podziękowanie Wszystkim Osobom:

uczniom, nauczycielom i pracownikom, za pomoc w organizacji i przeprowadzeniu
XV Przeglądu Zespołów Rytmiki Strzyżów 2016.

Wasze szczere zaangażowanie wpłynęło na sprawny przebieg imprezy
i właściwe kształtowanie wizerunku naszej szkoły w całym regionie i lokalnym środowisku.

    dyrektor szkoły
prof. Grzegorz Oliwa


  Składam serdeczne podziękowanie Wszystkim Osobom:

uczniom, rodzicom, nauczycielom i pracownikom, za pomoc w organizacji i przeprowadzeniu
koncertów w ramach audycji muzycznych nt. Muzyka filmowa.

Wasze szczere zaangażowanie wpłynęło na sprawny przebieg imprezy
i właściwe kształtowanie wizerunku naszej szkoły w lokalnym środowisku

    dyrektor szkoły
prof. Grzegorz Oliwa


 Kwestionariusz i podanie wraz z zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia
należy składać w sekretariacie codziennie w godzinach od 10.00 – 18.00
(z wyjątkiem sobót) do dnia 25 maja 2016 r.

 Informacji o zasadach przyjęć, warunkach nauki i programie kształcenia udziela sekretariat.
Wzór podania i kwestionariusz osobowy dostępny jest na stronie internetowej szkoły:
www.psm-strzyzow.pl

 Badanie przydatności kandydatów polegające na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych odbędzie się
w dniu 4 czerwca 2016 r. istnieje możliwość wypożyczenia niektórych instrumentów na pierwszy rok nauki.


XV Przegląd Zespołów Rytmiki Szkół Muzycznych I stopnia
i Ogólnokształcących Szkół Muzycznych I st.

Regionu Rzeszowskiego 22 kwietnia 2016 r.


 DLACZEGO  MUZYKA ???

2016  Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Zygmunta Mycielskiego w Strzyżowie