• slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4
  • slide5
  • slide6
  • slide6
  • slide6
28 -February -2015 - 06:16

Ogłoszenia

 


Państwowa Szkoła Muzyczna I st.
im. Zygmunta Mycielskiego w Strzyżowie

Zaprasza na:WARSZTATY GITAROWE

w terminie 16 - 17 marca 2015 r.

wykładowcą będzie
Profesor oświaty Marek Zieliński

Termin przysyłania zgłoszeń - 10 marca 2015 roku.

Ilość uczestników jest ściśle ograniczona, także decyduje kolejność zgłoszeń! INFORMUJE:


Do 27 lutego 2015 r. nie będzie zajęć
z Panią Dorotą Trybus oraz Panią Magdaleną Słupek.


 W dniu 27 lutego br. (piątek) nie będzie zajęć
z Paniami Urszulą Szarek i Dorotą Kowalską
z powodu warsztatów metodycznych.


DLACZEGO  MUZYKA ???


Wysokość wpłaty na Fundusz Rady Rodziców
w roku szkolnym 2014/2015 wynosi 30 zł miesięcznie.
Wpłat można dokonywać w sekretariacie szkoły w godzinach pracy sekretariatu,
bądź przelewem na numer konta:


78 1240 2672 1111 0000 3265 5779 (Bank PEKAO S.A. I O/Strzyżów)


 

2015  Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Zygmunta Mycielskiego w Strzyżowie