• slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4
  • slide5
  • slide6
  • slide6
  • slide6
21 -April -2015 - 03:22

Ogłoszenia

 


Państwowa Szkoła Muzyczna I st.
im. Zygmunta Mycielskiego w Strzyżowie

 INFORMUJE:


CHÓR SZKOLNY bierze udział w koncertach pt.
Tańce różnych epok

tylko 23.04.2015 r. (czwartek).
Zbiórka 23.04.2015r. o godz. 8.30.
Strój czarno-czerwony.


Od 25 marca do 24 kwietnia br. nie będzie zajęć
z Panem Grzegorzem Oliwą.


DLACZEGO  MUZYKA ???


Wysokość wpłaty na Fundusz Rady Rodziców
w roku szkolnym 2014/2015 wynosi 30 zł miesięcznie.
Wpłat można dokonywać w sekretariacie szkoły w godzinach pracy sekretariatu,
bądź przelewem na numer konta:


78 1240 2672 1111 0000 3265 5779 (Bank PEKAO S.A. I O/Strzyżów)


 

2015  Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Zygmunta Mycielskiego w Strzyżowie